Рубрика: Новости

Анкетирование уровня удовлетворенности качеством оказания государственных

Анонс

Құрметті қызмет алушылар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 2021 жылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында «Ашық диалог» алаңында онлайн нысанда сауалнама жүргізіп жатыр.

Сауалнамаға белсенді түрде қатысуларыңызды сұраймыз.

Анонс

Уважаемые услугополучатели, Агентством Республики Казахстан
по делам государственной службы в целях определения уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг в 2021 году проводится онлайн анкетирование на площадке «Открытый диалог».

Просим принять активное участие в анкетировании.

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Анонс</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Құрметті қызмет алушылар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет
істері агенттігі 2021 жылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен
қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында «Ашық диалог» алаңында онлайн нысанда
сауалнама жүргізіп жатыр.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Сауалнамаға белсенді түрде қатысуларыңызды сұраймыз.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Анонс</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Уважаемые услугополучатели,
Агентством Республики Казахстан <br>
по
делам государственной службы в целях определения уровня удовлетворенности
качеством оказания государственных услуг в 2021 году проводится онлайн
анкетирование на площадке «Открытый диалог».</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Просим принять активное участие в анкетировании.</p>
<!-- /wp:paragraph -->
Ссылка на анкетирование
Рубрика: Новости

Акция «Оңай қызмет»


Халық назарына!
 
        Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру — бұл барлық мемлекеттік органдардың басты міндеттерінің бірі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметіне азаматтардың сенімін арттырудың маңызды аспектісі.
Құрметті облыс тұрғындары!
          Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейін арттыру, сондай-ақ халықпен кері байланыс орнату мақсатында Қостанай облысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасымен 2021 жылғы 01 маусымға дейін облыстық көрсетілетін қызметті беруші органдар көрсететін автоматтандырылған қызметтер, сондай-ақ «электрондық үкімет» порталының жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарламалар алу үрдісінде ескертулер жинау бойынша «Оңай қызмет» науқаны өткізіледі (egov.kz).
Электрондық қызметті алу үрдісін фотофиксациялай отырып және Сіз тап болған қиындықтарды сипаттай отырып, хабарламаларыңызды Onay_qyzmet Telegram (https:/t.me/onay_qyzmet) арнасына жолдай аласыз.
Барлық материалдар жинақталып, орталық мемлекеттік органдарға ескертулерді жою және порталды техникалық жағынан қарастыру үшін жолданатын болады.
Тек қызметалушы ғана қызмет көрсету сапасына толық объективті баға бере алады және жұмыстың бар кемшіліктерін анықтай алады.
 
Белсенді болыңыз,
Сіздің қатысуыңыз біз үшін өте маңызды!
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бірге арттырайық!

Вниманию населения!
 
          Повышение качества оказания государственных услуг – это одна из главных задач всех государственных органов, важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности государственных органов Республики Казахстан.
 
Уважаемые жители области!
          В целях увеличения уровня удовлетворенности физических и юридических лиц качеством оказания государственных услуг, а также налаживания обратной связи с населением Управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области до 01 июня 2021 года проводится акция «Оңай қызмет» по сбору замечаний в процессе получения автоматизированных услуг, оказываемых областными органами-услугодателями, а также извещений о недостатках в работе портала «электронного правительства» (egov.kz).
Направляйте свои сообщения с фотофиксацией процесса получения е-услуги и описанием трудностей, с которыми вы столкнулись, в Telegram-канал Onay_qyzmet (https:/t.me/onay_qyzmet).
Все материалы будут обобщаться и направляться в центральные государственные органы для устранения замечаний и технической доработки портала.
Только услугополучатель может дать полную объективную оценку качества услуг и выявить существующие недостатки работы.
 
Пожалуйста, будьте активны,
Ваше участие очень важно для нас!
 
Давайте вместе повысим качество
оказания государственных услуг!

TELEGRAM-КАНАЛ

Рубрика: Новости

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000 және 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімін ұзарту туралы. О продлении срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 г.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000 және 10000 теңгелік

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімін ұзарту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы жеке тұлғалардан Қазақстан Республикасында айналыстағы және заңды төлем құралы болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының ақша белгілеріне ауыстыру үшін 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау мерзімі 2021 жылғы 01 ақпанға дейін ұзартылғанын хабарлайды.

2006 жылғы үлгідегі банкноттар

 
2 000 теңге 5 000 теңге 10 000 теңге

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының банкноттарын қабылдауды және ауыстыруды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық аумақтық филиалдары, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімі аяқталғаннан кейін осы банкноттарды Ұлттық Банктің филиалдары қабылдауды және оларды қолданыстағы ақша белгілеріне айырбастауды тоқтатады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы келесі мекен-жайда орналасқан: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көш., 195. Кассалардың жұмыс тәртібі жұмыс күндері сағат 09.00-ден 15.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.

Байланыс телефондары: 99-09-24, 99-09-25, 99-09-10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О продлении срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 г.

до 01 февраля 2021 года

Костанайский филиал Национального Банка Республики Казахстан сообщает, что продлен до 01 февраля 2021 года срок приема от физических лиц банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года для их замены на денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в Республике Казахстан.

Банкноты образца 2006 года

 
2 000 тенге 5 000 тенге 10 000 тенге

Прием и замена банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года будет производится всеми территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан, в том числе, Костанайским филиалом Национального Банка Республики Казахстан.

После завершения срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года, данные банкноты филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки.

Костанайский филиал Национального Банка расположен по адресу:

г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 195. Режим работы касс с 09.00 часов до 15.00 часов в будние дни, обед с 13.00 часов до 14.00 часов.   Контактные телефоны: 99-09-24, 99-09-25, 99-09-10.

Рубрика: Новости

ПЛЮСЫ ОСМС: ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ БЕСПЛАТНО ПРОВЕДУТ СОТНЯМ ПАЦИЕНТОВ

Дорогостоящие операции на спинном и головном мозге, а также операции по замене тазобедренных и коленных суставов теперь смогут сделать бесплатно всем нуждающимся пациентам. Если в прошлом году к примеру, на трансплантацию суставов был лимит, то в этом — ограничений по числу больных нет. Кроме того, больше полутора миллиардов тенге выделяется на дорогостоящие обследования, такие как КТ и МРТ. Пройти их бесплатно можно по направлению врача. Главное — быть застрахованным в системе ОСМС. С первыми пациентами, которые получили высотехнологичную помощь за счет государства пообщалась наша съемочная группа.

Кайрат Жусупов пациент нейрохирургического отделения. 2 недели назад врачи провели сложнейшую операцию. Он поступил с разрывом аневризмы и массивным кровоизлиянием в мозг. Таких пациентов десятки, но это случай запомнился тем, что аневризма -базелярной артерии, то есть сложной анатомии. Операция прошла успешно. Сейчас ответственный восстановительный период.

Такая высокотехнологичная операция стоит около 4 миллионов тенге. Однако для этого пациента в рамках ОСМС ее сделали бесплатно. Теперь здесь на базе областной больницы дорогостоящую помощь получат десятки пациентов не только экстренных, но и плановых.

С начала этого года абсолютно бесплатно здесь проводят дорогостоящие операции на головном и спинном мозге.  Объемы высокотехнологичной помощи вырастут в разы. Отделение нейрохирургии специально расширили.

Финансирование заметно выросло, специалистов хватает. Здесь готовы расширить перечень операций с помощью эндоскопического оборудования. И если на операции по трансплантации суставов раньше был лимит, то уже с начала года провели несколько операций по замене тазобедренного и коленного суставов. Отрадно, то что оперировать бесплатно будут всех пациентов что нуждаются в помощи. Вот стоимость самых «популярных» операций.

Кроме того, выросло финансирование и на дорогостоящие виды обследования. На КТ и МРТ выделено порядка миллиарда 600-сот миллионов тенге.  Бесплатно пройти их можно по направлению врача. Важно иметь статус застрахованного.

Лина Карелина

Источник: https://urlid.ru/bznm

Ссылка на новость в Facebook: https://urlid.ru/bznn

Рубрика: Новости

Пять костанайцев получили благодарственные письма лично из рук Президента РК Касым-Жомарта Токаева

Награждение состоялось в центре iKomek. Президент прибыл в ситуационный центр 21 мая 2019 в 17.30.

— Касым-Жомарт Кемелевич, у нас есть пять человек, которые имеют достижения в социально-экономическом развитии области за 2018 год, это люди из самых разных сфер, — представил пять костанайцев аким области Архимед Мухамбетов.

Среди них был главный врач КГП «Рудненская городская больница» Кайкенов Талгат Еркебланович.

Источник: https://kstnews.kz/news/politics/item-50596

Рубрика: Новости

В Минздраве РК подвели итоги 2018 года и определили задачи на предстоящий период

15 февраля 2019 года состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам деятельности в 2018 году и задачах на 2019 год.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, центральных госорганов, члены Коллегии и Общественного Совета, заместители акимов, руководители управлений здравоохранения регионов, подведомственных организаций, территориальных департаментов и др.

Читать подробнее

Рубрика: Новости

Информация о лекарственном информационно-аналитическом центре г. Костанай

 

Головная боль? Не спешите применять обезболивающие средства!

По данным Всемирной организации здравоохранения, головными  болями страдают две трети мужчин и более 80% женщин и наиболее распространенным типом головной боли является «головная боль напряжения».

Кто из нас не испытывал головную боль? Головная боль вызывает неприятное болезненное состояние и лишает человека энергии. Лекарственный информационно-аналитический центр представляет Вам рекомендации для пациентов с симптомами головной боли, где основными компонентами эффективного лечения является осведомленность об этой проблеме, правильный диагноз, предотвращение неправильного лечения и грамотное использование лекарственных средств.

ЧТО ТАКОЕ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ»?

Головная боль напряжения – это ощущение постоянной боли в обеих сторонах головы. Также наблюдается напряжение шейных мышц и чувство давления в глазных яблоках. Головная боль обычно длится от нескольких часов до нескольких дней. Различают первичную и вторичную головную боль напряжения. Первичная не связана с другими заболеваниями. Она может быть, например, симптомом стресса, косоглазия или неудобной позы. Вторичная головная боль может возникнуть в результате различных причин, начиная от угрожающих жизни, таких, как опухоль мозга, гипертонический криз, инсульт, менингит до менее серьезных, но распространенных причин, таких как злоупотребление  кофеином и отмена анальгетиков.

  • Вам следует обратиться за медицинской помощью, если головная боль:
  • стала повторяться чаще или носит тяжелый характер;
  • возникает внезапно и не похожа на предыдущие случаи;
  • сопровождается температурой, тошнотой и рвотой;
  • возникла в результате травмы;
  • сопровождается головокружением, онемением, потерей памяти.

Читать подробнее

Рубрика: Новости