Месяц: Апрель 2021

Акция «Оңай қызмет»


Халық назарына!
 
        Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру — бұл барлық мемлекеттік органдардың басты міндеттерінің бірі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметіне азаматтардың сенімін арттырудың маңызды аспектісі.
Құрметті облыс тұрғындары!
          Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейін арттыру, сондай-ақ халықпен кері байланыс орнату мақсатында Қостанай облысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасымен 2021 жылғы 01 маусымға дейін облыстық көрсетілетін қызметті беруші органдар көрсететін автоматтандырылған қызметтер, сондай-ақ «электрондық үкімет» порталының жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарламалар алу үрдісінде ескертулер жинау бойынша «Оңай қызмет» науқаны өткізіледі (egov.kz).
Электрондық қызметті алу үрдісін фотофиксациялай отырып және Сіз тап болған қиындықтарды сипаттай отырып, хабарламаларыңызды Onay_qyzmet Telegram (https:/t.me/onay_qyzmet) арнасына жолдай аласыз.
Барлық материалдар жинақталып, орталық мемлекеттік органдарға ескертулерді жою және порталды техникалық жағынан қарастыру үшін жолданатын болады.
Тек қызметалушы ғана қызмет көрсету сапасына толық объективті баға бере алады және жұмыстың бар кемшіліктерін анықтай алады.
 
Белсенді болыңыз,
Сіздің қатысуыңыз біз үшін өте маңызды!
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бірге арттырайық!

Вниманию населения!
 
          Повышение качества оказания государственных услуг – это одна из главных задач всех государственных органов, важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности государственных органов Республики Казахстан.
 
Уважаемые жители области!
          В целях увеличения уровня удовлетворенности физических и юридических лиц качеством оказания государственных услуг, а также налаживания обратной связи с населением Управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области до 01 июня 2021 года проводится акция «Оңай қызмет» по сбору замечаний в процессе получения автоматизированных услуг, оказываемых областными органами-услугодателями, а также извещений о недостатках в работе портала «электронного правительства» (egov.kz).
Направляйте свои сообщения с фотофиксацией процесса получения е-услуги и описанием трудностей, с которыми вы столкнулись, в Telegram-канал Onay_qyzmet (https:/t.me/onay_qyzmet).
Все материалы будут обобщаться и направляться в центральные государственные органы для устранения замечаний и технической доработки портала.
Только услугополучатель может дать полную объективную оценку качества услуг и выявить существующие недостатки работы.
 
Пожалуйста, будьте активны,
Ваше участие очень важно для нас!
 
Давайте вместе повысим качество
оказания государственных услуг!

TELEGRAM-КАНАЛ

Рубрика: Новости