Месяц: Январь 2021

ӘМСҚ-да ШОБ субъектілеріне МӘМС мәртебесін алу үшін қызметкерлер тізімін өзектендіру туралы еске салады. В ФСМС напоминают субъектам МСБ об актуализации списков сотрудников для получения статуса в ОСМС

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2021 жылғы 25 қаңтарға дейін шағын және орта бизнес кәсіпкерлері жеңілдікті санаттарына жататын өз қызметкерлерінің деректерін (ЖСН) msb.fms.kz сілтемесі бойынша «Saqtandyry» ақпараттық жүйесіне енгізулері тиіс екенін еске салады. Уақытылы енгізілмеген жағдайда, қызметкерлер сақтандыру мәртебесінің болмауына байланысты МӘМС жүйесінде медициналық көмекке жүгіне алмайды.

 Соңғы деректер бойынша барлық ШОБ субъектілерінің 35%-ы – бұл 378 мыңның 132 мыңнан астамы — ақпараттық жүйеде өз деректерін әлі өзектендірмеген.

Бұл процедураны шағын және орта бизнес өкілдері тұрақты түрде есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін жүргізуі керек.

Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 30 қазандағы №721 Қаулысы шықты, құжатқа сәйкес жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ микро, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері жалдамалы қызметкерлер үшін аударымдарды төлеуден 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылған болатын.

Пандемия кезінде «нөлдік мөлшерлемені» қолданған ШОБ тізіміне: сауда, көлік және техникалық қызмет көрсету, білім беру, медицина, туризм, мейрамхана-қонақ үй ісі, ойын-сауық саласы, бағдарламалық қамтамасыз ету, фитнес және т. б. субъектілер кірді.

Фонд социального медицинского страхования напоминает, что до 25 января 2021 года предприниматели малого и среднего бизнеса должны внести в информационную систему «Saqtandyry» по ссылке msb.fms.kz данные (ИИН) своих работников, которые относятся к льготным категориям граждан. В противном случае последние из-за отсутствия статуса застрахованности не смогут рассчитывать на медпомощь в системе ОСМС.

По последним данным 35% всех субъектов МСБ – это более 132 тысяч из 378 тысяч – еще не актуализировали свои данные в информационной системе.

Проводить эту процедуру представителям малого и среднего бизнеса необходимо регулярно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Напомним, в ноябре 2020 года вышло Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721, согласно документу лица, занимающиеся частной практикой, а также субъекты микро, малого или среднего предпринимательства были освобождены от уплаты отчислений за наемных сотрудников до 1 января 2021 года.

В список МСБ, которые применяли «нулевую ставку» во время пандемии вошли: субъекты торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, медицины, туризма, ресторанно-гостиничного дела, развлекательной сферы, программного обеспечения, фитнеса и т.д.

Рубрика: ОСМС

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000 және 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімін ұзарту туралы. О продлении срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 г.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000 және 10000 теңгелік

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімін ұзарту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы жеке тұлғалардан Қазақстан Республикасында айналыстағы және заңды төлем құралы болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының ақша белгілеріне ауыстыру үшін 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының банкноттарын қабылдау мерзімі 2021 жылғы 01 ақпанға дейін ұзартылғанын хабарлайды.

2006 жылғы үлгідегі банкноттар

 
2 000 теңге 5 000 теңге 10 000 теңге

2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының банкноттарын қабылдауды және ауыстыруды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық аумақтық филиалдары, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының 2006 жылғы үлгідегі номиналы 2000, 5000, 10000 теңгелік банкноттарын қабылдау және ауыстыру мерзімі аяқталғаннан кейін осы банкноттарды Ұлттық Банктің филиалдары қабылдауды және оларды қолданыстағы ақша белгілеріне айырбастауды тоқтатады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы келесі мекен-жайда орналасқан: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көш., 195. Кассалардың жұмыс тәртібі жұмыс күндері сағат 09.00-ден 15.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.

Байланыс телефондары: 99-09-24, 99-09-25, 99-09-10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О продлении срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 г.

до 01 февраля 2021 года

Костанайский филиал Национального Банка Республики Казахстан сообщает, что продлен до 01 февраля 2021 года срок приема от физических лиц банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года для их замены на денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в Республике Казахстан.

Банкноты образца 2006 года

 
2 000 тенге 5 000 тенге 10 000 тенге

Прием и замена банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года будет производится всеми территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан, в том числе, Костанайским филиалом Национального Банка Республики Казахстан.

После завершения срока приема и замены банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года, данные банкноты филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки.

Костанайский филиал Национального Банка расположен по адресу:

г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 195. Режим работы касс с 09.00 часов до 15.00 часов в будние дни, обед с 13.00 часов до 14.00 часов.   Контактные телефоны: 99-09-24, 99-09-25, 99-09-10.

Рубрика: Новости